L'urs en citad | Lia Rumantscha

L'urs en citad

L'urs en citad

Katja Gehrmann
CHF 12.50

L’urs sa smirveglia: «Nua pomai èn tschels animals?»
«Lezs èn ids a star en citad», declera il sprer. «Là datti taunas stgaudadas, bun pavel e cunzunt: nagins chatschaders!»
Pia sa metta l’urs era sin via en citad.
Ils auters animals n’èn insumma betg intgantads. Els fan quitads che l’ursun tementia ils umans e provocheschia ils chatschaders. Ils animals decidan da far curtas cun l’urs e d’al surdar al zoo. Ma l’emprim hai num tschiffar el...

Per tut quellas e quels che legian gia gugent sulets.

Translaziun en rumantsch grischun: Marietta Cathomas Manetsch

Product details

Category

cudeschs per uffants e giuvenils

Publishing year

2023

Idiom

rumantsch grischun

Publisher

Lia Rumantscha

SKU

978-3-03900-199-6