Il mat e'l pesch | Lia Rumantscha

Il mat e'l pesch

Il mat e'l pesch

Max Velthuijs
CHF 14.30

Il siemi dal mattet era da tschiffar ina giada in peschun, propi in da quels gronds. Cura che quai è alura propi succedì ha el piglià il pesch a chasa, ha emplenì sia bognera e tegnì el a chasa. Ses pesch è però daventà malsaun e nagina medicina e nagut n'ha pudì gidar cunter sia encreschadetgna. Pir cura ch'il mat al ha purtà enavos en ses lai è il pesch puspè daventà alleger e cuntent.
 
Translaziun: Anita Gordon

Dettagli del prodotto

Category

cudeschs per uffants e giuvenils

Anno di pubblicazione

1987

Idiom

puter

Casa editrice

Uniun dals Grischs

Codice

3-7277-0013-0