Plazzas libras | Lia Rumantscha

Article - Plazzas libras

flyer plazza a Glion

La Lia Rumantscha tschertga per
il 1. d’october 2023 u tenor cunvegna
ina persuna per la promoziun
regiunala en Surselva (40-50%).

Nus ans legrain sin Voss'annunzia!